Privacy Policy 

1· Introduction

It is very important to us to protect the personal information of our website visitors and we are committed to providing it accordingly. This privacy statement provides information about how we handle your personal information.

1.1· Concepts

 • Data processor: a natural or legal person, public authority, agency or any other body that processes personal data on behalf of the controller. 
 • Data controller: "any natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of data processing are defined by Union or Member State law, or specific criteria for the designation of the controller may be determined by Union or Member State law. 
 • Data management: any operation or set of operations on personal data or data files, whether automated or non-automated, such as: collecting, recording, organizing, segmenting, storing, transforming, altering, querying, accessing, using, communicating, transmitting, distributing, otherwise making available, reconciling, linking, restricting, deleting, destroying
 • Data transfer: making personal data managed by the Data Controller available to third parties 
 • Identifiable natural person: a natural person who can be identified, directly or indirectly, by one or more factors relating to an identifier, such as: name, identification number, location data, online identifier, physical, physiological, genetic, intellectual, economic, cultural or social identity 
 • Recipient: a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom personal data are communicated, whether or not a third party 
 • Consent of the data subject: a voluntary, clear and well-informed, explicit statement of the will of the data subject to indicate his or her consent to the processing of personal data concerning him or her by means of a statement or an act unequivocally confirming the confirmation
 • Data subject: A natural person identified or identifiable on the basis of any information 
 • Third party: a natural or legal person, public authority, agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor or persons who have been authorized to process personal data under the direct control of the controller or processor 
 • Personal data: any information about the data subject 

1.2· Applicable law 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

1.3· ADATKEZELŐ

​Az adatkezelő neve: Tóth Mónika
Az adatkezelő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Major köz 4.
Telefonszám: +36 30 260 65 82
e-mail: eclegyonmagad@gmail.com
honlap: www.ec-legyonmagad.hu

2. Adatkezelés

2.1. Oldalunkon az alábbi adatok kezelése történik:

 • Név
 • Lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

2.2. A kezelt adatokra vonatkozó információk

Az ec-légyönmagad.hu weboldalon a következő okokból kérünk személyes adatokat:
- szolgáltatás megrendelése esetén,
- hírlevél feliratkozáskor. 

Szolgáltatás megrendelése esetén:
Az adatokat kizárólag a megrendelés lebonyolításához, számlázáshoz használjuk. Igyekszünk szigorúan a szükséges adatokat elkérni (név, cím, e- mail cím), A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, számlákat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig tároljuk. 

Hírlevél feliratkozáskor:
Ebben az esetben a hírlevél küldéshez legszükségesebb adatokat kérjük el (név, e-mail cím), amelyeket kizárólag az nyújtott szolgáltatások, aktuális kedvezmények tájékoztatására használunk. Más részére át nem adjuk, és más listánkra sem irányítjuk át. Az adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. A listákról bármikor leiratkozhatsz. A leiratkozók törlődnek az adatbázisból. Hírlevél küldésben partnerünk a Listamester.

2.3. Sütik (cookie)

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek "tartós" vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt, a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon, a weboldal használhatóságának javítása, a weboldal használatának elemzése, a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása, a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára.

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása. Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

3.Személyes adatok védelme

3.1. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 • Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 • Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
 • Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 • A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 • Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

3.2. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait közzétehetjük:

 • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 • a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 • bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

3.3. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

4. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

5. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről. Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

6. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.Ide írhatsz...